Dlaczego Agencja artystyczno-doradcza?

     Wydawnictwo Anagram od 30 lat wydaje poezję. Wspiera promocyjnie twórców. Organizuje kameralne spotkania literackie i duże wydarzenia kulturalno-medialne. Nasz kreatywny, pełen pasji i nietuzinkowych pomysłów zespół stale się rozwija i poszerza obszary działalności. Powstały nowe serie wydawnicze: Współczesna proza polska, Proza świata i Business and Life, a także Biuletyn Literacki.

     Dzięki szerokiej bazie kontaktów ze świata kultury, sztuki, biznesu i mediów zapewniamy naszym autorkom i autorom bardzo dobre i skuteczne działania promocyjne.

     Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom twórców/artystów/pisarzy/poetów, od których stale otrzymujemy zapytania na temat procesu wydawniczego, organizacji wydarzeń, promocji, redakcji tekstów, mediów społecznościowych, i stworzyć: Agencję artystyczno-doradczą ANAGRAM - dla niezależnych i niezwiązanych z nami twórców.

     Przy Agencji powstaje także dział artystycznych prezentów na każdą okazję.


Wykorzystując nasze doświadczenie i kontakty proponujemy następujące usługi:

 1. PR dla niezależnych twórców (pisarzy, malarzy, muzyków, aktorów, fotografików, podróżników)
 2. Obsługa social mediów
 3. Impresariat
 4. Pomoc przy zakładaniu firmy - od A do Z (na każdym etapie)
 5. Copywriting
 6. Wsparcie motywacyjne, konsultacje psychologiczne, coaching artystyczny
 7. Terapia sztuką i warsztaty artystyczne
 8. Pomoc na każdym etapie wydawniczym/twórczym tekstów pisanych poezją i prozą
 9. Konsultacje merytoryczne tekstów
 10. Projektowanie postów graficznych na social media, projektowanie okładek itp.
 11. Korekta i redakcja teksów (w tym prac dyplomowych, magisterskich, cv)
 12. Moderowanie spotkań online
 13. Recenzje tekstów, opinie o produktach
Szczegóły współpracy i ceny ustalane są indywidualnie - w zależności od potrzeb i oczekiwań!Agencję tworzy:

Magdalena Koperska - prezes Wydawnictwa ANAGRAM, absolwentka Filologii Polskiej (specjalizacja: animacja kultury) na UW oraz dwuletniego studium przy wydziale Dziennikarstwa na UW: "Zintegrowany marketing medialny". Przez kilka lat pracowała w agencji First Public Relations dla dużych międzynarodowych koncernów (jak DuPont, Absolut Vodka, magazyn Playboy).

Nominowana przez "Sukces Pisany Szminką" do tytułu Bizneswoman Roku 2017 w kategorii Moja Firma oraz laureatka nagrody magazynu "Tygrysy Biznesu" – Businesswoman Award 2020 r.
Inicjatorka projektu Kultura i Biznes oraz członkini Business Tigers Club.


Współpracują również najlepsi: redaktorzy, korektorzy, copywriterzy, PR-owcy, terapeuci, artyści.EN

Why an artist consulting agency?

    The Anagram publishing house has been publishing poetry for 30 years. We support our authors and artists with the promotion of their works. We organise intimate literary meetings and large cultural and media events. The members of our creative team are passionate and full of original ideas, and they always try to improve and expand their areas of expertise. We have created new series of publications: Contemporary Polish Prose, Prose of the World, Business and Life, and the Literary Bulletin.

     Thanks to our extensive network of contacts with the world of culture, art, business and media, we can efficiently and effectively promote our authors.

     We have decided to meet the expectations of all the authors/artists/writers/poets who keep asking us about various details concerning the publishing process, organisation of events, promotional activities, text editing and social media and create the ANAGRAM Artist Consulting Agency for independent authors and artists who are not involved with our publishing house.

The Agency will also include a department responsible for artistic gifts suitable for any occasion.


We use our experience and network of contacts to provide the following services:

 1. PR for independent authors and artists (writers, painters, musicians, actors, photographers, travellers)

 2. Management of social media channels

 3. Artist management

 4. Help with setting up your own business – from A to Z (at every stage)

 5. Copywriting

 6. Motivational support, psychological consultations, artist coaching

 7. Art therapy and art workshops

 8. Assistance at every stage of the publication/creation of poetry and prose works

 9. Literary consultations

 10. Designing graphic posts on social media, cover designs, etc.

 11. Proofreading and editing (including diploma projects and MA theses, CVs)

 12. Moderation of onlin meetings

 13. Reviewing texts and products
The details of our cooperation and prices are determined individually, depending on your needs and expectations!Team:

Magdalena Koperska – head of the Anagram publishing house, graduate of Polish philology (with a major in cultural animation) from the University of Warsaw and a two-year course in integrated media marketing at the Faculty of Journalism of the University of Warsaw, recipient of the 2020 Businesswoman Award from the Tygrysy Biznesu magazine.

We work with the best editors, proofreaders, copywriters, PR specialists, therapists and artists.