O nas

Wydawnictwo ANAGRAM powstało w 1991 roku z myślą o miłośnikach poezji. W seriach naszych miniatur znajdują się zarówno utwory najwybitniejszych poetów świata, których wiersze odegrały ogromną rolę w kształtowaniu kultur różnych narodów, jak również poezja nieco już zapomnianych twórców – poezja wciąż jednak żywa i ważna, taka jak np. liryka z kręgu Orientacji Poetyckiej Hybrydy (Sadowska, Mętrak, Jerzyna...).

W seriach wydawnictwa ANAGRAM pojawiają się wszystkie najważniejsze utwory, które wpłynęły i nadal wpływają na wrażliwość czytelniczą, które poruszyły i poruszają wyobraźnię. Przypominamy poezję Jana Kochanowskiego, Cypriana Kamila Norwida, Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana, Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, lirykę francuską, rosyjską niemiecką i inne równie piękne utwory.

Sięgając po poezję, wydaną w seriach miniatur wydawnictwa ANAGRAM, poczujesz głębię własnej duszy... 

To jest właśnie potęga poezji!


Serie Wydawnictwa ANAGRAM TO MIĘDZY INNYMI:

Antologia Nowej Poezji Polskiej (tu między innymi: poezja Leśmiana, Norwida, Lipskiej…),

Nowa Poezja Polska (poezja Asnyka, Mickiewicza, Słowackiego…),

Poetki XX Wieku (Hillar, Pawlikowska, Cwietajewa, Hartwig…),

Geniusze Wybrani, Geniusze poezji (Fried, Villon, Przybyszewski, Wojtyła…),

Orientacja Poetycka HYBRYDY (Jerzyna, Stachura, Mętrak…),

Antologie poetyckie (Anioł w poezji polskiej, Poeci Wyklęci, Antologia poezji Miłosnej Poetek Młodej Polski…) - zyskały uznanie czytelników, dziennikarzy i krytyków literackich.

Ponadto stworzyliśmy trzy nowe serie wydawnicze:

KOBIETY

DEBIUT - poezja (tomiki młodego pokolenia poetów)

PROZA