Magdalena Koperska

Prezes zarządu, Redaktor naczelna 

Wydawnictwa Anagram

Organizowanie pracy wydawniczej, przyjmowanie propozycji wydawniczych. 

Rozmowy z kontrahentami, autorami.

Specjalista PR.

Katarzyna Kusojć

Redaktorka i korektorka